70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách3
Thành viên0
Hôm nay66
24h qua331
Tổng truy cập1821347
Your IP18.204.227.117

Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Phường
Lĩnh vực Hành Chính Tư Pháp
Trình tự thực hiện
- Người đi đăng ký khai sinh xuất trình các giấy tờ, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế tại UBND phường nơi cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ em đăng ký thường trú; - Công chức Tư pháp- hộ tịch kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn trả hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. - UBND phường thực hiện việc cấp Giấy khai sinh và chuyển thông tin đến BHXH quận.
Hồ sơ
Hồ sơ Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau: 1. Tờ khai đăng ký khai sinh; ( Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1)  2. Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế  nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ Tư pháp – hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
Thời gian giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Cơ sở pháp lý
- Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/202/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ cung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; - Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Cư trú; - Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 07/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật bảo hiểm y tế; - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tường Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; - Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 liên Bộ Y Tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; - Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND TP. Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lê phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; - Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh về miễn thu một số khoản phí và lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; - Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh vế Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh; - Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhòm thủ tục hành chính thộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Download
Số lượt người xem 1167

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH