70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách4
Thành viên0
Hôm nay60
24h qua326
Tổng truy cập1821314
Your IP18.204.227.117

Đăng ký lại việc tử
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Phường
Lĩnh vực Hộ Tịch
Trình tự thực hiện
- Thân nhân, người giám hộ của người chết đến tại Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký khai tử trước đây nộp hồ sơ, giấy tờ đăng ký lại việc tử và khai tờ khai theo mẫu.- Sau khi kiểm tra đã đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và bản chính giấy chứng tử (đăng ký lại).Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đăng ký lại việc tử 1 bản chính giấy chứng tử (đăng ký lại). Bản sao giấy chứng tử (đăng ký lại) được cấp theo yêu cầu của đương sự.Trong trường hợp đương sự chưa có đủ giấy tờ hợp lệ hoặc cần phải xác minh thêm cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả cho người đi  đăng ký lại việc tử.- Nhận kết quả tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân Phường
Hồ sơ
1. Giấy tờ phải nộp:- Tờ khai đăng ký lại việc tử (cá nhân tự viết hoặc tham khảo mẫu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký lại việc tử).- Bản sao Giấy chứng tử được cấp hợp lệ trước đây ( nếu có )- Trường hợp không có thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trước đây đã đăng ký khai tử.2. Giấy tờ phải xuất trình:- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) của người đi đăng ký lại việc tử.
Thời gian giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. - Thông tư số 09.b/2013/TT-BTP ngày 20/05/2013 của Bộ tư pháp về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
Đối tượng
Cá nhân
Tài liệu đính kèm 1
Download
Số lượt người xem 1256

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH